0

City as Space of Rules and Dreaming
[2021–2024] 


ABOUT

Research Group
Research Components
Presentations
Publications
ART
OTHER
ARCHIVES

/
The project is is funded by the Kone Foundation and coordinated by the Academy of Fine Arts
(Doctoral programme) at the University of the Arts Helsinki 

Other partners are Helsinki University Faculty of Law, Helsinki University Faculty of Arts / Aesthetics
and Aalto University Department of Built Environment

/
Mark


OTHER
   /

Surrealism evening with Timo Kaitaro, in Iitula-säätiö 16.12.2022

Paul Tiensuu & Maiju Loukola
: (yhteisopetus) Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelman seminaariviikko-opetuksen Spaces of rules and dreaming -teemaseminaari, 28.10.2021 + 10.2.2022 

Maiju Loukola: space + practice parasite -kurssi, yhdessä Denise Zieglerin ja Mika Elon kanssa, Academy of Fine Arts (KuvA), February­–October 2022

Tanja Tiekso: Taidekuratointi Tiede ja edistys -lehteen

  • Ali Akbar Mehta 1–2/2022

  • Even Minn 3/2022


Tanja Tiekso: Tutkijaliiton julkaisutoimikunta

Maiju Loukola: Toimitusneuvoston jäsen/ Member of editorial board RUUKKU Studies for Artistic Reseach journal 

Maiju Loukola:(keskustelu) "Miten taide tekee kaupungista paremman?" Taidepiste-keskustelusarja, Kuvataideakatemia 2.12. 2022, keskustelijat: Verna Bernelius, Anni Sinnemäki, Maiju Loukola, Hella Hernberg, keskustelun vetäjä Anna Moilanen https://www.uniarts.fi/tapahtumat/taidepiste-miten-taide-tekee-kaupungista-paremman/

                                     
                                 00


Mark